Dao phay ngón nguyên khối

Dao phay ngón dòng KPM (50-60 Hrc)