Dao phay ngón nguyên khối

Dao phay ngón dòng KM(~50hrc)